Het Bestuur

Onze school is een van de 23  basisscholen die zijn aangesloten bij het PCBO. Daarnaast zijn er nog 4 scholen voor speciaal (basis)onderwijs en 3 kindcentra aangesloten. De scholen die zijn aangesloten bij het bestuur werken vanuit een Christelijk geïnspireerde visie aan het onderwijs. Zij delen dezelfde visie en missie. 

Het PCBO werkt vanuit 4 pijlers:
1)Het kind centraal 
2)Vakmanschap en meesterschap  
3)Ouders als partner  
4)De wereld om ons heen 

Visie van het PCBO. 
Wij zien onze PCBO-scholen als een stabiele kracht in de dynamische omgeving van Rotterdam. Een oefenplek waar iedere leerling in veiligheid zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Waar éxtra aandacht is voor leerlingen die dat nodig hebben, waar iedere leerling welkom is en zich ook welkom voelt. Vanuit onze christelijk geïnspireerde visie dragen we bij aan hun vorming tot volwaardige Rotterdamse burgers. En dat doen we al bijna 125 jaar. 

Missie. 
PCBO wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen in Rotterdam. We bieden daarom ontwikkelingsgericht onderwijs en brede vorming aan op onze scholen. Dagelijks zetten 875 ‘hartwerkers’ zich in om onze ambities waar te maken. Dit doen ze vanuit de vier PCBO-pijlers: kinderen centraal, vakmanschap en meesterschap, ouders als partner en aandacht voor de wereld om ons heen.

Voor meer informatie kunt u kijken op www.PCBO.nl