Missie & visie

De basisschooltijd is een belangrijk stuk van het leven, voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er dezelfde weg van huis naar school en weer terug. U vertrouwt uw kind zo’n 8000 uren toe aan de zorg van de juffen en meesters van onze school. Samen met de kinderen, u als ouders, de ouderraad, de medezeggenschapsraad, het team maken we de school tot wat het is: een gemeenschap waarin kinderen uitgedaagd worden om te leren van en met elkaar.

De kinderen van de Klaver-Heijplaat verdienen goed onderwijs en daar zetten wij ons graag voor in. De sfeer op school, goed omgaan met jezelf en je klasgenoten, zelfstandig zijn en leren samenwerken zijn belangrijke dingen om te leren. Zo kunnen kinderen tot bloei komen en zich verder ontwikkelen. Wij hanteren een eigentijds aanbod en leren op het niveau dat bij je past, zodat je het beste uit jezelf kunt halen. Dit zijn allemaal zaken waar wij ons iedere dag weer voor inspannen. Graag doen wij dit samen met ouders. Het samen denken over de zorg en het onderwijs aan kinderen, samen bouwen aan de Klaver-Heijplaat, dat is goed voor de kinderen.

En niet alleen samen met de ouders, maar ook met diverse samenwerkingen zorgen wij voor een brede voorziening in de wijk, zoals: de schooltandarts, logopedie, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en anderen. (zie kopje samenwerking)