Nieuwe ouders

Op de Klaver Heijplaat willen wij onze leerlingen kennis en vaardigheden meegeven die hen in staat stellen in de wereld van vandaag en morgen te functioneren. De leerlingen zijn volwaardige deelnemers aan ons onderwijs. Daarom praten we niet over hen, maar vooral met hen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school komen, betrokken, ondernemend en nieuwsgierig zijn en goede resultaten behalen. 
Tevens bieden wij steun bij de zoektocht van leerlingen naar wie ze zijn en willen zijn en helpen hen te ontdekken hoe ze hun steentje kunnen bijdragen aan de wereld.  

Nieuwe leerlingen voor groep 1 mogen twee weken voordat zij vier jaar worden, 4 dagdelen komen kennismaken met de groep en de leerkracht. De leerkracht neemt hiervoor contact op met de ouders. 
Als uw kind vier jaar wordt, mag het naar school. Meteen na de vierde verjaardag mag uw kind op de Klaver Heijplaat starten. Hij of zij stroomt in bij groep 1. De groepen 1 en 2 zitten gezamenlijk in 1 groep. Zo leren ze van en met elkaar de wereld ontdekken.  

Ook oudere kinderen kunnen zich inschrijven. De groep waarin zij geplaatst worden is in overleg met de vorige school waar uw kind les heeft gehad. Spreek dit alles u aan? Neem contact op met de school en vraag naar juf Hennie, zij geeft u graag een vrijblijvende rondleiding!