3S-sport

Goede lessen bewegingsonderwijs zijn van groot belang voor de ontwikkeling van de leerlingen. Bewegingsonderwijs zorgt voor betere leerprestaties in de klas, draagt bij aan de groepsvorming en leert de leerlingen samenwerken en omgaan met elkaar. Vanzelfsprekend worden leerlingen door lessen bewegingsonderwijs ook daadwerkelijk “beter in bewegen”. Ze leren nieuwe motorische vaardigheden uitvoeren en bewegingsproblemen oplossen. Zo wordt bewegingsonderwijs op twee manieren gebruikt: als doel én als middel.

3SSport verzorgt voor de Klaver-Heijplaat de lessen bewegingsonderwijs en neemt daarbij alle ontwikkeling en sturing op zich! 3SSport ontwikkelt de jaarplanning en lessenseries. Volgens een eigen visie, met vier kernpunten, regelt 3SSport alles binnen en buiten de lessen. Onze docenten zijn volledig bevoegd en hebben een VOG. De lessen van 3SSport sluiten aan bij de doelen van de SLO.