Week tegen het pesten

Van 25 t/m 29 september was de week tegen het pesten. In deze week was in alle groepen aandacht voor het thema "Goed voor elkaar.” Onze maatschappelijk werkster kwam langs in de klas om het met de kinderen te hebben over dit thema. Er is gepraat, voorgelezen en er zijn stellingen besproken. Ook organiseerden we in de koffiekamer een themabijeenkomst voor ouders waar mooie gesprekken zijn gevoerd.