Ons onderwijs

De Klaver-Heijplaat is een echte dorpsschool waar iedereen welkom is. In ons prachtige schoolgebouw aan de Vestastraat zetten wij ons elke dag in om het beste uit elk kind te halen. Dit doen we door goed onderwijs te bieden met een eigentijds aanbod. Tijdens de lessen krijgen kinderen ruimte om te leren op hun eigen niveau, zodat iedereen tot bloei kan komen.

Naast de basisvakken, zoals taal en rekenen, besteden we ook aandacht aan sociale vaardigheden en burgerschap. Leren samenwerken en respectvol met elkaar omgaan biedt de basis voor een positieve sfeer in de klas. Kinderen worden zoveel mogelijk uitgedaagd om te leren van èn met elkaar.

Goed onderwijs maak je als school niet alleen. Dat doen we samen met ouders die we regelmatig uitnodigen om mee te kijken en mee te denken. En we werken niet alleen samen met ouders. Met verschillende partners zorgen wij voor een brede voorziening in de wijk, denk bijvoorbeeld aan de schooltandarts, fysiotherapie, logopedie, het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal.