Leerplicht en verlof

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, dat staat in de Leerplichtwet. Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke punten over de leerplicht en over het aanvragen van verlof. Voor uitgebreide informatie en de regelgeving omtrent de Leerplichtwet en verlof verwijzen we u graag naar de website van de Rijksoverheid. U kunt uw vragen uiteraard ook aan de leerkracht van uw kind stellen. 

Leerplicht
Als uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Hij of zij is dan nog niet leerplichtig, maar we verwachten natuurlijk wel dat het kind in groep 1 dagelijks naar school gaat. Mocht uw kind afwezig zijn, dan gaan we ervan uit dat u ons hiervan vóóraf op de hoogte stelt. 

Vanaf 5 jaar zijn kinderen volledig leerplichtig. Dan mogen we slechts bij hoge uitzondering toestemming verlenen voor verlof. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u hem of haar 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hier heeft u wettelijk geen toestemming voor nodig, u moet het wel melden bij de directeur. 

Voor extra vakantie buiten de schoolvakanties mogen wij bijna nooit verlof geven, zelfs niet voor een dag.
We kunnen uitsluitend toestemming geven als er door het beroep van één van de ouders beslist geen vakantie kan worden opgenomen binnen de reguliere schoolvakanties. Dit moet u kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een werkgeversverklaring. 

Bijzonder verlof
Soms kan een leerling afwezig zijn zonder dat er sprake is van verzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij ziekte en ouders kunnen verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden. Hieronder een overzicht van situaties waarin bijzonder verlof kan worden aangevraagd:
  • huwelijk, uitvaart of jubileum
  • feesten gerelateerd aan godsdienst of levensovertuiging
  • externe ondersteuning (bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie)
Let op: in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar mag nooit verlof worden toegekend.