Praktische informatie

Leerplicht en verlof

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, dat staat in de Leerplichtwet. Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke punten over de leerplicht en over het aanvragen van verlof. Voor uitgebreide informatie en de regelgeving omtrent de Leerplichtwet en verlof verwijzen we u graag naar de website van de Rijksoverheid. U kunt uw vragen uiteraard ook aan de leerkracht van uw kind stellen.  Leerplicht Als uw kind vier jaar is mag het naar de basisschool. Hij of zij is dan nog niet leerplichtig, maar we verwachten natuurlijk wel dat het kind in groep 1 dagelijks naar school gaat. Mocht uw kind afwezig zijn, dan gaan we ervan uit dat u ons hiervan vóóraf op de hoogte stelt.  Vanaf 5 jaar zijn kinderen volledig leerplichtig. Dan mogen we slechts bij hoge uitzondering toestemming verlenen voor verlof. Is een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend voor uw kind? Dan mag u hem of haar 5 uur per week thuishouden tot het 6 jaar wordt. Hier heeft u wettelijk geen toestemming voor nodig, u moet het wel melden bij de directeur.  Voor extra vakantie buiten de schoolvakanties mogen wij bijna nooit verlof geven, zelfs niet voor een dag. We kunnen uitsluitend toestemming geven als er door het beroep van één van de ouders beslist geen vakantie kan worden opgenomen binnen de reguliere schoolvakanties. Dit moet u kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een werkgeversverklaring.  Bijzonder verlof Soms kan een leerling afwezig zijn zonder dat er sprake is van verzuim of spijbelen. Een leerling hoeft bijvoorbeeld niet naar school bij ziekte en ouders kunnen verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden. Hieronder een overzicht van situaties waarin bijzonder verlof kan worden aangevraagd: huwelijk, uitvaart of jubileum feesten gerelateerd aan godsdienst of levensovertuiging externe ondersteuning (bijvoorbeeld fysiotherapie of logopedie) Let op: in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar mag nooit verlof worden toegekend.

Belangrijke data

Schooljaar 2022-2023   Maandag 22-08-2022 Eerste schooldag Maandag t/m vrijdag 29-08-2022 t/m 02-09-2022 Start welkomgesprekken met de leerkracht Woensdag 05-10-2022 t/m 14-10-2022 Kinderboekenweek Maandag 24-10-2022 t/m vrijdag 28-10-2022 Herfstvakantie Maandag 31-10-2022 Studiedag (leerlingen vrij) Maandag 14-11-2022 t/m 18-11-2022 Voortgangsgesprekken Dinsdag 15-11-2022 Voortgang gesprekken avond groep 1 t/m 8 Woensdag 09-11-2022 Nationaal schoolontbijt Maandag 05-12-2022 Sintviering Woensdag 21-12-2022 Kerstviering Vrijdag 23-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023 Kerstvakantie Maandag 09-01-2023 Nieuwjaarsreceptie Ouders / Team 15:30 uur tot 17:00 uur Januari 2023 Midden CITO-toetsen Maandag 06-02-2023 Studiedag (leerlingen vrij) Maandag 13-02-2023 Rapporten uitreiking en start oudergesprekken Dinsdag 14-02-2023 Rapportgesprekken avond Maandag 27-02-2023 t/m vrijdag 03-03-2023 Voorjaarsvakantie Maandag 06-03-2023 Studiedag (leerlingen vrij) Donderdag 06-04-2023 Paasviering Vrijdag 07-04-2023 Goede vrijdag (leerlingen vrij) Maandag 10-04-2023 2e Paasdag (leerlingen vrij) Dinsdag 18-04-2023 en Woensdag 19-04-2023 Cito Eindtoets groep 8 Vrijdag 21-04-2023 Koningspelen Maandag 24-04 2023 t/m vrijdag 05-05-2023 Meivakantie Donderdag 18-05-2023 t/m vrijdag 19-05-2023 Hemelvaartsdag Maandag 29-05-2023 2e Pinksterdag Juni 2023 Eindtoetsen Cito groep 3 t/m 7 Donderdag 15-06-2023 Schoolreisje Maandag 26-06-2023 Studiedag (leerlingen vrij) Dinsdag 27-06-2023 Rapportuitreiking Dinsdag 04-07-2023 Afscheid groep 8 Woensdag 05-07-2023 Groep 8 vrij Donderdag 06-07-2023 Laatste schooldag 12:00 uit Vrijdag 07-07-2023 t/m 20-08-2023 Zomervakantie