Aanmelden leerlingen

Nieuwe leerlingen zijn van harte welkom! 

Als een kind 4 jaar wordt mag hij of zij naar school. Nieuwe leerlingen starten in kleutergroep 1/2. Hier leren kinderen van elkaar en ontdekken ze samen de wereld.

Voor sommige kinderen is het best een spannende stap om naar de basisschool te gaan. Daarom mogen nieuwe leerlingen twee weken voor hun verjaardag al vier dagdelen komen kennismaken met de school, hun klasgenoten en natuurlijk de nieuwe juf. De informele, warme sfeer op school zorgt er voor dat kinderen zich snel thuisvoelen op de Klaver-Heijplaat.

Ook oudere kinderen kunnen worden ingeschreven. We overleggen altijd met de vorige school in welke groep het kind geplaatst wordt.

Wilt u uw kind inschrijven? Neem contact op met de school en vraag naar Joyce Rebers, zij geeft u graag een vrijblijvende rondleiding!