Logopedie

Op basisschool Klaver-Heijplaat is een praktijk gevestigd voor logopedie. De praktijk is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen van basisschool Klaver-Heijplaat 

 

Het volgende stappenplan wordt gehanteerd: 

·         De leraar signaleert een mogelijke hulpvraag logopedie  

·         De leraar bespreekt dit met de intern begeleider 

·         Gezamenlijk nemen ze een besluit tot invullen van de screeningslijst 

·         De uitkomstenen van de screeningslijst worden anoniem voorgelegd aan de logopediste 

·         De logopediste bepaalt of de leerling mogelijk in aanmerking komt voor logopedie 

·         De leraar bespreekt dit met de ouders/verzorgers 

·         De ouders/verzorgers nemen contact met de logopediste 

·         Indien de leerling voor logopedie in aanmerking komt bespreken ouders dit met de huisarts 

·         Indien de huisarts een verwijzing geeft nemen ouders contact op met logopedist 

·         De logopedist start met de behandelingen van de leerling 

 

Het team zal door Logopediepraktijk Slinge worden geschoold in het signaleren van zorgbehoefte.