Kinderboekenweek 2023

Ook op onze school hebben wij aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema 'Bij mij thuis', een breed begrip waar wij op verschillende manieren invulling aan hebben gegegeven: De opening was een speurtocht op het plein naar verschillende culturen, in de klas werden huizen gebouwd, de leerlingen namen verschillende hapjes mee vanuit hun eigen cultuur mee en we sloten de periode af d.m.v. een Zweeds Loopspel met hoofdpersonen uit boeken en hun huizen. En natuurlijk werd er in de klassen ontzettend veel (voor)gelezen, kortom: een geslaagde Kinderboekenweek!