Peuter en Co

De Rotterdamse Peuterscholen van Peuter & Co bieden een voor ouders en peuters vertrouwde en veilige omgeving waar we peuters spelenderwijs stimuleren om stappen te zetten in hun ontwikkeling tot zelfstandige, sociale en weerbare leden van de samenleving. Kerndoel is het bieden van optimale ontwikkelingskansen voor peuters en hen voor te bereiden op een succesvolle schoolloopbaan. We onderschrijven het primaire doel van het Rotterdamse onderwijsbeleid: een vliegende start voor elke Rotterdamse peuter ongeacht afkomst of levensbeschouwing!

Opvoeden en het ondersteunen van kinderen in hun ontwikkeling is primair de verantwoordelijkheid van ouders. De peuterschool is dan ook een aanvulling op de thuissituatie en biedt peuters extra ontwikkelingsmogelijkheden. De Rotterdamse Peuterschool is niettemin ambitieus. We beschouwen onze voorzieningen als een uitdagende pedagogische ontwikkelplek waar we in nauwe samenwerking met ouders en het basisonderwijs streven om elk kind de kansen te bieden op een succesvolle (school)loopbaan en een bijdrage te leveren aan een gelukkig leven.

De Rotterdamse Peuterschool werkt nauw samen met het basisonderwijs. Vrijwel al onze voorzieningen zijn, niet zonder reden, gehuisvest in basisscholen. We zijn overtuigd van het belang van de doorgaande leerlijn voor peuters en kleuters. Dat geldt in bijzondere mate voor kinderen met een taal- of ontwikkelingsachterstand. Niet voor niets is er sprake van V V E: Voor- en Vroegschoolse educatie met als doel om minimaal tot groep 3 kinderen extra ontwikkelmogelijkheden te bieden.